06 - 25 27 52 26 connect@riannelenselink.nl

Rianne Lenselink

“Waarom moeilijk doen als het samen kan”. Loesje

INTERIM-MANAGEMENT & ORGANISATIEONTWIKKELING

voor gemeenten, onderwijs, (jeugd)hulporganisaties en welzijn

______________________

INTERIM-MANAGEMENT

In de rol van interim manager werk ik mee aan de (door) ontwikkeling van (netwerk) organisaties. Ik ben gedreven en enthousiast en inzetbaar op directie-, management- en strategisch beleidsniveau.

ADVISERING

Beleidsadvies, programmamanagement en procesbegeleiding voor gemeenten, onderwijs, (jeugd)hulporganisaties en welzijn. Mijn ervaring en kennis zit juist ook in de verbinding van deze werkterreinen.

COACHING

Mensen bewust maken van hun eigen keuzes, handelen en verantwoordelijkheid. Door spiegelen en reflecteren medewerkers zelf tot inzicht laten komen hoe zij beter kunnen presteren en meer plezier beleven.

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF

medewerkers een werkklimaat bieden waarin ze optimaal kunnen presteren

______________________

Talenten

  • Creatief denken
  • Mensen verbinden
  • Analyseren en structureren
  • Goed luisteren
  • Coachen

ervaring bij overheidsorganisaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en onderwijs

Kennis & expertise

Rianne Lenselink is een gedreven en enthousiaste ondernemer die graag een bijdrage levert aan de maatschappelijke doelstellingen van organisaties.

Ik heb brede ervaring zowel beleidsmatig, strategisch als leidinggevend binnen verschillende domeinen bij de lokale overheid en in het onderwijs. Ik werk resultaatgericht met altijd oog en oor voor de mens en zijn omgeving. Deze twee soms tegengestelde belangen weet ik goed in balans te brengen en te houden. Hierbij ben ik duidelijk, open en direct in mijn benadering met persoonlijke aandacht voor mensen.

Als netwerker en verbinder ben ik iemand die snel analyseert en samen met betrokkenen naar oplossingen zoekt. Ik krijg energie van samenwerken met mensen vanuit verschillende organisaties en achtergronden. Ik ga altijd op zoek naar gezamenlijke drive en heb ik oog voor de verschillende belangen. Samen zoeken naar mogelijkheden en wat wel kan, gewoon doen, is één van mijn motto’s.

Mijn talenten zijn het verbinden van mensen, leggen van verbanden en het structureren en analyseren van diverse vraagstukken. Door goed te luisteren, creatief te denken en te handelen zorg ik voor beweging en vooruitgang. Van nature ben ik (bijna) altijd vrolijk en humoristisch.

Meer informatie

Wil je meer weten over mijn interim-management & organisatieontwikkeling aanpak, neem dan gerust contact met mij op.

Adres: Brinkerhof 76
7251 WP Vorden

Telefoon: 06 – 25 27 52 26
E-mail: connect@riannelenselink.nl

Voor meer informatie of contact