06 - 25 27 52 26 connect@riannelenselink.nl

Rianne Lenselink

Interim manager en adviseur voor overheid, zorg, welzijn en onderwijs. Inzetbaar op verschillende vraagstukken zoals veranderingstrajecten, cultuurvraagstukken, teamontwikkeling en procesmanagement.

Sterk in het verbinden van mensen, het analyseren van vraagstukken en het in gang zetten van beweging. Veel kennis en ervaring in het sociale domein.

INTERIM-MANAGEMENT & ORGANISATIEONTWIKKELING

voor overheid, zorg, welzijn en onderwijs

______________________

INTERIM-MANAGEMENT

Op projectbasis, als tijdelijke vervanging bij zwangerschap of ziekte of ter overbrugging van een vacature. Gedreven, enthousiast en inzetbaar op management- en strategisch beleidsniveau.

ADVISERING

Beleidsadvies en procesmanagement voor organisaties binnen het sociaal domein, cultuur, fysiek domein en onderwijs.

COACHING

Mensen bewust maken van hun eigen keuzes, handelen en verantwoordelijkheid. Door spiegelen en reflecteren medewerkers zelf tot inzicht laten komen hoe zij beter kunnen presteren en meer plezier beleven.

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF

medewerkers een werkklimaat bieden waarin ze optimaal kunnen presteren

______________________

Talenten

  • Creatief denken
  • Mensen verbinden
  • Analyseren en structureren
  • Goed luisteren
  • Coachen

ervaring bij overheidsorganisaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en onderwijs

Kennis & expertise

Mijn talenten zijn het verbinden van mensen, leggen van verbanden en het structureren en analyseren van diverse vraagstukken. Door goed te luisteren, creatief te denken en te handelen zorg ik voor beweging en vooruitgang. Mijn stijl van leidinggeven is uitgaan van vertrouwen, kijken naar mogelijkheden, pragmatisch aanpakken en leren door doen. Van nature ben ik (bijna) altijd vrolijk en humoristisch. Verantwoordelijkheid nemen en integriteit zijn belangrijke waarden voor mij.

De afgelopen jaren als manager verantwoordelijk voor de implementatie van de decentralisaties Wmo, jeugd en participatie. Visie-ontwikkeling, kaderstelling, beleidsplannen, organisatie van de uitvoeringspraktijk en transformatie zijn onderdelen die daarbij aan de orde waren. Aan de komst van de Omgevingswet, een nieuwe decentralisatie, die voor een groot deel cultuurverandering betekent denk ik ook vanuit mijn expertise een goede bijdrage aan te kunnen leveren.

Meer informatie

Wil je meer weten over mijn interim-management & organisatieontwikkeling aanpak, neem dan gerust contact met mij op.

Adres: Brinkerhof 76
7251 WP Vorden

Telefoon: 06 – 25 27 52 26
E-mail: connect@riannelenselink.nl

Voor meer informatie of contact

11 + 13 =