06 - 25 27 52 26 connect@riannelenselink.nl

   Rianne Lenselink

    “Waarom moeilijk doen als het samen kan”. Loesje

   INTERIM-MANAGEMENT & ORGANISATIEONTWIKKELING

   voor overheid, zorg, welzijn en onderwijs

   ______________________

   INTERIM-MANAGEMENT

   Op projectbasis, als tijdelijke vervanging bij zwangerschap of ziekte of ter overbrugging van een vacature. Gedreven, enthousiast en inzetbaar op management- en strategisch beleidsniveau.

   ADVISERING

   Beleidsadvies en procesmanagement voor organisaties binnen het sociaal domein, cultuur, fysiek domein en onderwijs.

   COACHING

   Mensen bewust maken van hun eigen keuzes, handelen en verantwoordelijkheid. Door spiegelen en reflecteren medewerkers zelf tot inzicht laten komen hoe zij beter kunnen presteren en meer plezier beleven.

   DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF

   medewerkers een werkklimaat bieden waarin ze optimaal kunnen presteren

   ______________________

   Talenten

   • Creatief denken
   • Mensen verbinden
   • Analyseren en structureren
   • Goed luisteren
   • Coachen

   ervaring bij overheidsorganisaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en onderwijs

   Kennis & expertise

   Mijn talenten zijn het verbinden van mensen, leggen van verbanden en het structureren en analyseren van diverse vraagstukken. Door goed te luisteren, creatief te denken en te handelen zorg ik voor beweging en vooruitgang. Mijn stijl van leidinggeven is uitgaan van vertrouwen, kijken naar mogelijkheden, pragmatisch aanpakken en leren door doen. Van nature ben ik (bijna) altijd vrolijk en humoristisch. Verantwoordelijkheid nemen en integriteit zijn belangrijke waarden voor mij.

   De afgelopen jaren als manager verantwoordelijk voor de implementatie van de decentralisaties Wmo, jeugd en participatie. Visie-ontwikkeling, kaderstelling, beleidsplannen, organisatie van de uitvoeringspraktijk en transformatie zijn onderdelen die daarbij aan de orde waren. Aan de komst van de Omgevingswet, een nieuwe decentralisatie, die voor een groot deel cultuurverandering betekent denk ik ook vanuit mijn expertise een goede bijdrage aan te kunnen leveren.

   Meer informatie

   Wil je meer weten over mijn interim-management & organisatieontwikkeling aanpak, neem dan gerust contact met mij op.

   Adres: Brinkerhof 76
   7251 WP Vorden

   Telefoon: 06 – 25 27 52 26
   E-mail: connect@riannelenselink.nl

   Voor meer informatie of contact