06 - 25 27 52 26 connect@riannelenselink.nl

Interim-management

In de rol van interim manager werk ik mee aan de (door) ontwikkeling van (netwerk) organisaties. Ik ben gedreven en enthousiast en inzetbaar op directie-, management- en strategisch beleidsniveau.

INTERIM-MANAGEMENT

voor gemeenten, onderwijs, (jeugd)hulporganisaties en welzijn

______________________

Ben je op zoek naar

  • een interimmanager die een team kan vormen dat bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. De talenten van ieder teamlid worden maximaal benut. Een team dat werkt met plezier.
  • een interimmanager voor een opengevallen plek in organisatie. De bestaande verantwoordelijkheden moeten worden waargenomen. De dagelijkse gang van zaken (“going concern”) moet gewoon doorgaan.
  • een interimmanager voor een nieuwe plek in de organisatie. Deze moet alvast tijdelijk worden ingevuld tot er een definitieve invulling is gevonden.
  • een kwartiermaker om de eerste stappen te maken op een nieuw terrein. Om de weg voor te bereiden voor de opvolger. Om nieuwe ideeën van buiten mee te brengen zodat de organisatie kan profiteren van inzichten en methodes van elders.

Zo werk ik

Als resultaat en mensgerichte manager. Deze twee soms tegengestelde belangen weet ik goed in balans te brengen en te houden.

Hierbij ben ik duidelijk, open en direct in mijn benadering met persoonlijke aandacht voor medewerkers.

In haar manier van leidinggeven geeft zij veel ruimte aan de eigen inbreng van haar medewerkers en dat is ook een juiste insteek om het beste uit mensen te halen. Zij weet hen goed te motiveren en zorgt er tevens voor zelf wel het overzicht te behouden. De visie, waar willen we naar toe, weet zij goed te vertalen naar de dagelijkse praktijk maar met wel het uiteindelijk doel goed in beeld te houden.
Antoon Peppelman

wethouder gemeente Bronckhorst

Meer informatie

Wil je meer weten over mijn interim-management & organisatieontwikkeling aanpak, neem dan gerust contact met mij op.

Adres: Brinkerhof 76
7251 WP Vorden

Telefoon: 06 – 25 27 52 26
E-mail: connect@riannelenselink.nl

Voor meer informatie of contact