06 - 25 27 52 26 connect@riannelenselink.nl

Ervaring

ERVARING

voor gemeenten, onderwijs, (jeugd)hulporganisaties en welzijn

______________________

Wat ik deed 

Samenwerkingsverband primair onderwijs 23-02

In opdracht van het dagelijks bestuur ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van Passend Onderwijs in de regio Twente (Hengelo, Enschede en Oldenzaal en omgeving). Het gaat hier om een netwerkorganisatie met 20 schoolbesturen, 180 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Hieronder ook een groot aantal integrale kindcentra. In deze opdracht heb ik een strategische agenda gemaakt, een cyclisch kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld, waaronder collegiale visitaties. En ben ik actief deel in de ontwikkeltafels onderwijs-zorg in de regio Twente en in het landelijk netwerk Met Andere Ogen, waar onderwijs, gemeenten en jeugdhulp samenwerken om de juiste integrale ondersteuning te bieden aan jeugdigen van 0-23 jaar.

Ik heb de afgelopen jaren op een zeer prettige wijze samen mogen werken met Rianne. Zij heeft zich in recordtijd ingewerkt in de complexe materie van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Haar frisse kijk, gecombineerd met de nodige bestuurlijke sensitiviteit heeft de organisatie veel gebracht. Rianne werkt zeer accuraat en is erg flexibel. Zij is in staat om snel te schakelen tussen abstractie en concretisering. Met haar positieve grondhouding en haar open blik is ze in staat om op vele terreinen succesvol te kunnen functioneren

Harry Gerichhausen

Lid college bestuur, SOTOG

Gemeente Zevenaar

In de nieuwe gemeente Zevenaar (fusie met Rijnwaarden) heb ik meegewerkt aan het programma Zevenaar Verbindt. Advies en ondersteuning gegeven bij de organisatieontwikkeling en actief geweest op het gebied van verbeteren van het samenspel met de inwoners met thema’s als leefbaarheid, participatie, dienstverlening en communicatie.

Gemeente Oude IJsselstreek

Bij de Gemeente Oude IJsselstreek was ik programmamanager Sociaal Domein. De programmamanager had tijdelijk extra ‘handen’ nodig op dit programma, werkzaamheden waren o.a.: vraagbaak voor de medewerkers, vertegenwoordiging van het programma bij diverse overleggen en scenario-ontwikkeling van een voorstel voor een noodfonds voor mensen met verward gedrag en risico’s op betaalachterstanden in samenwerking met de woningcorporatie.

In het afgelopen jaar heeft Rianne onze gemeente versterkt door samen met mij als duo de functie van programmamanager zorg & welzijn vorm te geven. Ik heb deze samenwerking als bijzonder prettig ervaren. De samenwerking, de afstemming, de overdracht van taken, het ging allemaal vanzelf en zonder enige moeite. Rianne brengt rust en humor mee en werkt klussen in een hoog tempo weg. Ze zag wat er moest gebeuren en koppelde steeds terug waardoor ik op de hoogte bleef van wat er speelde. Dat gaf mij rust en vertrouwen. Rianne heeft een mooie manier van kijken die anders is dan de mijne, ik heb daardoor nieuwe inzichten gekregen. Kortom, Rianne is een hele fijne collega en een geweldige sparringpartner.

Hanny Burcksen

Programma manager sociaal domein, Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Nijmegen

Bij de gemeente Nijmegen heb ik een werkconferentie van het Ontwikkelteam (directie en management) begeleidt. Samen met Heleen van den Engel hebben we een tweedaagse gegeven rond de thema’s: eenheid van leiding, opgave gestuurd werken en organiseren en moreel leiderschap.

Meer informatie

Wil je meer weten over mijn interim-management & organisatieontwikkeling aanpak, neem dan gerust contact met mij op.

Adres: Brinkerhof 76
7251 WP Vorden

Telefoon: 06 – 25 27 52 26
E-mail: connect@riannelenselink.nl

Voor meer informatie of contact