06 - 25 27 52 26 connect@riannelenselink.nl

Advisering

Beleidsadvies en procesmanagement voor organisaties binnen het sociaal domein, cultuur, fysiek domein en onderwijs.

ADVISERING

voor overheid, zorg, welzijn en onderwijs

______________________

Ben je op zoek naar

  • een adviseur voor de ontwikkeling van strategische ambities van uw organisatie. Bijvoorbeeld in de ontwikkelfase waarbij de visie en ambities nog geformuleerd moeten worden. Of in de implementatiefase waarin de ambities tot realisatie en resultaten moeten leiden.
  • een adviseur voor de organisatieontwikkeling. Een begeleider voor een cultuurveranderingsopgave in uw organisatie. Een adviseur die de verandering start bij bewustwording van de noodzaak. Die de betrokkenen daarbij centraal stelt. Het samen creëren van het proces is namelijk de sleutel tot de daadwerkelijke verandering.
  • een adviseur voor de transformatieopgaven in het sociaal domein. Die deze opgaven daadwerkelijk vanuit het brede perspectief van jeugd, Wmo, participatie en onderwijs aanvliegt. Die de burger centraal zet en stuurt op de verbinding en samenwerking met de maatschappelijke partners.

Zo werk ik

Als netwerker en een verbinder die snel analyseert en samen met betrokkenen naar oplossingen zoekt. Ik heb ruime ervaring in het sociaal domein. Zowel als manager van een beleidscluster, als manager van de uitvoering en backoffice en als procesmanager in de regionale samenwerking van een aantal gemeenten en zorgaanbieders.
Rianne Lenselink beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Zij is in staat om diverse groepen te verbinden en met elkaar te laten samenwerken.  Daarnaast heeft zij de gave om complexe vraagstukken snel te analyseren en er een gerichte aanpak op te maken.
Arne van Hout

gemeentesecretaris/directeur gemeente Nijmegen

Meer informatie

Wil je meer weten over mijn interim-management & organisatieontwikkeling aanpak, neem dan gerust contact met mij op.

Adres: Brinkerhof 76
7251 WP Vorden

Telefoon: 06 – 25 27 52 26
E-mail: connect@riannelenselink.nl

Voor meer informatie of contact